ABF10164 Flax

Flax - en flygande start till språk och kultur i Sverige ger grunderna i svenska, samhällsliv och kultur. Boken vänder sig framför allt till asylsökande och andra nyanlända som inte har påbörjat SFI, men den kan även användas i andra sammanhang.

Flax går i hög utsträckning de nyanlända till mötes. Faktatexter och introduktioner av språkliga moment är översatta till engelska, arabiska och persiska.

Syftet med översättningarna är dels att snabbt komma in i både språk och samhällsliv, dels att förmedla kulturella koder som det kan vara bra att känna till.

Många som undervisar nyanlända i grundläggande svenska är volontärer som har en annan bakgrund än lärarutbildning. Därför finns Tips till läraren i anslutning till de olika momenten.

Pris: 89,00 kr
 
ArtikelnummerBenämning
ABF10164Flax
Tillgängligt antalAntal sidor
490
ISBNUtgivningsår© Strömberg 2014 Author: MRO & POW