ABF10091 Bedrägerier mot äldre

Bedrägerier mot äldre: En studie av anmälda förmögenhetsbrott mot äldre juni - december 2014

Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse och kunskap för hur brottsligheten mot äldre ser ut samt hur gärningspersoner målsöker och agerar i olika miljöer och situationer. Studien belyser hur brottsutvecklingen generellt avseende bedrägerier mot äldre personer ser ut samt mönster avseende bedrägerier och vilseledanden mot äldre personer.


Första halvåret 2014 höll sig nivån för bedrägerier mot äldre kring medelvärdet för de tre senaste åren. I juni förändrades utvecklingen och eskalerade under andra halvan av året. Flest bedrägerier sker i storstadslänen men det finns också mindre städer som drabbas mer än andra. En sak som förenar dessa städer är att de ligger i nära anslutning till någon av rikets större trafikleder. Generellt har i stort sett alla län högre nivåer under hösten 2014 än under våren. Det finns också tillfälliga toppar under hösten vilka bidrar till att nivån hamnar betydligt högre än medelvärde

Pris: 28,00 kr
 
ArtikelnummerBenämning
ABF10091Bedrägerier mot äldre
Tillgängligt antalAntal sidor
0
ISBNUtgivningsår


 • ABF10055 Pensionen - Studiehandledning
  Studiehandledning
  Pris: 24,00kr
 • ABF10057 Res och lär till Krakow
  Pris: 38,00kr
 • ABF10058 Res och lär till Prag
  Pris: 24,00kr
 • ABF10091 Bedrägerier mot äldre
  Pris: 28,00kr
 • ABF10094 Försök inte lura mig
  Pris: 0,00kr
 • ABF10257 Välfärdsteknik för äldre - Studiehandledning
  Studiehandledning
  Pris: 34,00kr
 • ABF10442 Arbetsplan - Med hälsan i behåll
  Pris: 18,50kr
 • ABF10462 Inte vi och dom, utan alla
  Pris: 55,00kr

© Strömberg 2014 Author: MRO & POW