ABF10462 Inte vi och dom, utan alla

Inte vi och dom, utan alla - Ett kursmaterial om migration och integration

Den intolerans som får näring ur fördomar mot människor utifrån deras etnicitet, kultur, sexuella läggning, kön o.s.v är ett hinder för ett öppet och jämlikt samhälle.


PRO drivs av en övertygelse om att detta öppna och jämlika samhälle är bra för alla att leva i. Vi vill se ett samhälle där vi solidariskt ställer upp för varandra och arbetar för minskade klyftor mellan rik och fattig, kvinnor och män, ung och gammal, svensk och invandrare.
Det är därför självklart för oss att ta avstånd från främlingsfientlighet och intoleranta rörelser och partier. Vi tror att kunskap är ett viktigt redskap för att bekämpa fördomar och intolerans.

Mot den bakgrunden har vi tagit fram detta studiematerial, som ska öka våra kunskaper och ge nya insikter om de mekanismer som ligger bakom främlingsfientligheten och rasismen.
Ett studiematerial som vänder sig direkt till äldre och tar upp vår verklighet, kan bidra till förändrade attityder och ett mer öppet och frimodigt förhållningssätt till våra medmänniskor, inte vi och dom, utan alla.

Pris: 55,00 kr
 
ArtikelnummerBenämning
ABF10462Inte vi och dom, utan alla
Tillgängligt antalAntal sidor
0
ISBNUtgivningsår


 • ABF10055 Pensionen - Studiehandledning
  Studiehandledning
  Pris: 24,00kr
 • ABF10057 Res och lär till Krakow
  Pris: 38,00kr
 • ABF10058 Res och lär till Prag
  Pris: 24,00kr
 • ABF10091 Bedrägerier mot äldre
  Pris: 28,00kr
 • ABF10094 Försök inte lura mig
  Pris: 0,00kr
 • ABF10257 Välfärdsteknik för äldre - Studiehandledning
  Studiehandledning
  Pris: 34,00kr
 • ABF10442 Arbetsplan - Med hälsan i behåll
  Pris: 18,50kr
 • ABF10462 Inte vi och dom, utan alla
  Pris: 55,00kr

© Strömberg 2014 Author: MRO & POW