ABF3000 ABFs idéprogram - Gör en annan värld möjlig

Vår grundsyn är alla människors lika och unika värde. Vårt mål är att förstärka och fördjupa demokratin på samhällslivets alla områden. Vi vill verka för ett samhälle och en värld där människovärdet går före marknadsvärdet.

Vår vision är ett samhälle och en värld befriad från alla former av förtryck och orättvisor och som bejakar alla människors lika rätt att vara olika. Vårt grundläggande uppdrag handlar om alla människors frigörelse - både individuellt och kollektivt.

Folkbildning är för oss en idé om ett fritt kunskapssökande som kan ge människor mod och kunskap för att få makt och ansvar såväl i den egna vardagen som i samhället som helhet. Vi tror på den radikala folkbildningens möjligheter att utmana och vara en demokratisk förändringskraft.

Vi är övertygade om att framtiden är påverkbar och att en annan värld är möjlig.

Pris: 15,00 kr
Slut i lager
ArtikelnummerBenämning
ABF3000ABFs idéprogram - Gör en annan värld möjlig
Tillgängligt antalAntal sidor
0
ISBNUtgivningsår


    transp

© Strömberg 2014 Author: MRO & POW