ABF10268 Att leda framtidspartiet Socialdemokraterna

Att leda framtidspartiet Socialdemokraterna - Utvecklingsmaterial för socialdemokratiska styrelser

Det här styrelseutvecklingsmaterialet vänder sig till socialdemokratiska styrelser. Materialet bygger på att ni startar med att göra en gemensam analys av hur styrelsearbetet fungerar idag. Utifrån den analysen väljer ni sedan vilket område ni vill börja utveckla tillsammans.

De flesta styrelser har dagar när allt känns toppen och andra när det är lite mer motigt. Vår förhoppning är att det här materialet ska ge er stöd och inspiration att utveckla styrelsearbetet så att det både blir mer effektivt och lustfyllt.

Hur ert arbete ska läggas upp bestämmer ni. Kanske passar det er bäst att ha utvecklingsarbetet som en återkommande del i alla styrelsens möten under ett år? Eller vill ni istället börja med en utvecklingsdag där ni tar ett rejält avstamp för det fortsatta arbetet?

Pris: 55,00 kr
ArtikelnummerBenämning
ABF10268Att leda framtidspartiet Socialdemokraterna
Tillgängligt antalAntal sidor
64
ISBNUtgivningsår


 • ABF10265 Att vara lokalpolitiker
  Pris: 59,00kr
 • ABF10266 Att vara kyrkopolitiker
  Studiematerial och studiehandledning
  Pris: 0,00kr
 • ABF10268 Att leda framtidspartiet Socialdemokraterna
  Pris: 55,00kr
 • ABF10269 Att vinna fler för vår idé - Valstudier
  Pris: 59,00kr
 • ABF10715 Fler medlemmar för valseger!
  Pris: 0,00kr
 • ABF9937 Vår organisation
  Socialdemokraternas medlemsutbildning
  Pris: 0,00kr
 • ABF9938 Vår historia
  Socialdemokraternas medlemsutbildning
  Pris: 0,00kr
 • ABF9939 Vår ideologi
  Socialdemokraternas medlemsutbildning
  Pris: 0,00kr

© Strömberg 2014 Author: MRO & POW