Din kundkorg är tom.

ABF10070 Tillgänglighetspolicy 2012

**Policyn kommer uppdateras våren 2020. Den tryckta versionen är slutsåld och kommer inte tryckas upp igen. Den finns fortfarande tillgänglig att ladda ner som pdf.**

I detta policydokument för ökad tillgänglighet beskrivs inledningsvis ABFs arbete med att inkludera alla människor oavsett funktionshinder eller bakgrund.Det är också utgångspunkten för innehållet i dokumentet. En annan utgångspunkt är FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som genomsyrar den svenska funktionshinderpolitiken.För att sammanjämka ABFs policydokument för ökad tillgänglighet med villkoren för statsbidragen till studieförbunden finns en kort beskrivning av innehållet i Folkbildningsrådets regler för statsbidraget. Därefter ges förslag på mål för ABFs tillgänglighetsarbete.

Pris: 14,00 kr
 
ArtikelnummerBenämning
ABF10070Tillgänglighetspolicy 2012
Tillgängligt antalAntal sidor
0
ISBNUtgivningsår
It's not possible to perform query