Din kundkorg är tom.

ABF10070 Tillgänglighetspolicy 2012
"I detta policydokument för ökad tillgänglighetbeskrivs inledningsvis ABFs arbete med att inkluderaalla människor oavsett funktionshinder eller bakgrund.Det är också utgångspunkten för innehållet idokumentet.En annan utgångspunkt är FNs konvention om rättigheterför personer med funktionsnedsättning, somgenomsyrar den svenska funktionshinderpolitiken.För att sammanjämka ABFs policydokumentför ökadtillgänglighet med villkoren för statsbidragen tillstudieförbunden finns en kort beskrivning av innehålleti Folkbildningsrådets regler för statsbidraget.Därefter ges förslag på mål för ABFs tillgänglighetsarbete."
 

Gratis PDF

Pris: 14,00 kr
ArtikelnummerBenämning
ABF10070Tillgänglighetspolicy 2012
BeställningspunktRestnotering aktiverat
0Nej
AliasTillg.antal
0© Strömberg 2014 Author: MRO & POW